X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
بزرگمرد ایرانی  چاپ
تاریخ : جمعه 7 آبان 1389

 

«سخنانی از کوروش کبیر»


او که شادمانی را از مردم بگیرد، بی شک از گماشتگان شیطان است.

همواره نگهبان کیش یزدان باش، اما هیچ قومی را وادار مکن که از کیش تو پیروی کند و پیوسته به خاطر داشته باش که هر کسی باید آزاد باشد تا از هر کیش که میل دارد پیروی کند.

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن، ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر.

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش به دنبال می آید.دشوار ترین قدم همان قدم اول است.

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

هر حکومتی که شادمانی را از مردم بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد.

او که شادمانی مردمان را نمی خواهد از ما نیست او برده ی بی مزد اهریمن است.

دست هایی که کمک میکنند مقدس تر از لبهاییست که دعا می کنند.

شهریاری که نداند مردمانش چگونه به صبح می رسند گورکن گمنامی ست که دل به دفن دانایی بسته است.

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟

خدمات وبلاگ نویسان جوان