چگونه باشیم؟  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389

سازنده ترین کلمه "گذشت" است،  

شایسته است آن را تمرین کرد؛ 

عمیق ترین کلمه "عشق" است،  

باید آن را ارج نهاد؛ 

روشن ترین کلمه "امید" است، 

باید به آن امیدوار بود؛ 

 لطیف ترین کلمه "لبخند" است،  

باید با دل و نیت پاک لبخند زد!  

 

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟

خدمات وبلاگ نویسان جوان